PROJECTE LIFE ENVIP

De la mà del projecte europeu LIFE +, a Roca treballem en el desenvolupament de nous processos de producció que consumeixin menys recursos i redueixin els residus industrials.

A Roca portem dècades investigant i desenvolupant nous materials i processos productius més respectuosos amb el medi ambient. És en aquest compromís on s'emmarca la nostra participació en el programa LIFE + de la Comissió Europea, destinat a finançar projectes d'investigació pel desenvolupament de tecnologies més respectuoses amb el planeta.

 

Sota el nom LIFE12 ENV / ES / 000.598 (acrònim LIFE ENVIP), a Roca hem treballat en un programa per al desenvolupament de peces de ceràmica sanitària per premsat isostàtic com a alternativa als mètodes de producció tradicionals. Després dels treballs de recerca previs, la nostra companyia ha demostrat la viabilitat de fabricar sanitaris amb aquest sistema que contribueix a l'estalvi de recursos i la reducció del nivell de residus.

 

Capaç de donar forma a peces molt més primes i lleugeres que la porcellana vitrificada tradicional, aquest sistema de producció redueix el consum d'aigua i energia, així com el volum de residus i l'emissió de CO2 i és, a més, un mètode més econòmic que el tradicional colat a pressió de barbotina.