A Roca sabem del valor dels recursos amb els quals treballem. És per aquesta raó que desenvolupem tecnologies i productes sostenibles que permeten estalviar aigua i energia durant les nostres rutines diàries. En la mateixa línia, impulsem iniciatives solidàries com la Fundació We Are Water amb l'objectiu de contribuir a la resolució dels problemes derivats de la manca d'aigua i sanejament al món.

Fundació We Are Water

Creada el 2010, la Fundació We Are Water és una iniciativa de Roca que lidera projectes que garanteixin l'accés a l'aigua i al sanejament a les zones més necessitades del planeta.

Tecnologies sostenibles

El nostre compromís amb el medi ambient ens empeny a investigar i desenvolupar tecnologies, solucions i productes que afavoreixin un ús responsable dels recursos i permetin un major estalvi d'aigua i energia.

Processos productius sostenibles

Iniciatives com Eco-Roca o Zero Waste mostren el nostre ferm compromís per aconseguir processos productius més eficients i nets que contribueixin a tenir cura de l'entorn.

Política de qualitat i medi ambient

A Roca, la integració de mesures sostenibles en tots els nostres processos és un dels nostres valors fonamentals. Consulta la nostra Política de Qualitat i Medi Ambient.

Projecte Live ENVIP

De la mà del projecte europeu LIFE +, a Roca treballem en el desenvolupament de nous processos de producció que consumeixin menys recursos i redueixin els residus industrials.

Projecte Eco Roca

Descobreix Eco-Roca, un dels nostres projectes líders en integrar el respecte pel medi ambient en els nostres processos productius.