A Roca sabem del valor dels recursos amb els quals treballem. És per aquesta raó que desenvolupem tecnologies i productes sostenibles que permeten estalviar aigua i energia durant les nostres rutines diàries. En la mateixa línia, impulsem iniciatives solidàries com la Fundació We Are Water amb l'objectiu de contribuir a la resolució dels problemes derivats de la manca d'aigua i sanejament al món.

Fundació We Are Water

Creada el 2010, la Fundació We Are Water és una iniciativa de Roca que lidera projectes que garanteixin l'accés a l'aigua i al sanejament a les zones més necessitades del planeta.

Tecnologies sostenibles

El nostre compromís amb el medi ambient ens empeny a investigar i desenvolupar tecnologies, solucions i productes que afavoreixin un ús responsable dels recursos i permetin un major estalvi d'aigua i energia.

Processos productius sostenibles

Iniciatives com Eco-Roca o Zero Waste mostren el nostre ferm compromís per aconseguir processos productius més eficients i nets que contribueixin a tenir cura de l'entorn.

Política de qualitat i medi ambient

A Roca, la integració de mesures sostenibles en tots els nostres processos és un dels nostres valors fonamentals. Consulta la nostra Política de Qualitat i Medi Ambient.

Projecte Live ENVIP

De la mà del projecte europeu LIFE +, a Roca treballem en el desenvolupament de nous processos de producció que consumeixin menys recursos i redueixin els residus industrials.

Projecte Eco Roca

Descobreix Eco-Roca, un dels nostres projectes líders en integrar el respecte pel medi ambient en els nostres processos productius.

Certificados Declare (International Living Future Institute)

Nuestros lavabos de porcelana, lavabos de Surfex, inodoros de porcelana, grifería y grifería electrónica han sido certificados con el sello Declare del International Living Future Institute.